سفارش تبلیغ
صبا ویژن

؟

واسه گفتن دوست دارم چی لازمه؟

یک جمله دوست دارم یا یه نگاه؟

یه دل یا یه دلیل منطقی؟

یه سکوت یا یه زبون چربو نرم؟

خجالت یه جسارت؟

اصلن باید گفت؟

فکر میکنی این دفعه بازنده برنده میشه یا برنده بازنده؟

شرط بردن چیه؟

هنوز هم میشه این واژه رو بکار برد؟

کاش این جمله تا این حد آلوده نشده بود تا گفتنش آسون تر می شد .